Logo

Tin tứcDịch Vụ Tổ Chức Lễ Kỷ Niệm Thành Lập Công Ty

Dịch Vụ Tổ Chức Lễ Kỷ Niệm Thành Lập Công Ty

Dịch Vụ Tổ Chức Lễ Kỷ Niệm Thành Lập Công Ty

Tổ chức buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập là dịp tri ân, đánh dấu, ôn lại và đánh giá những kết quả đạt được của công ty; tập đoàn trong thời gian vừa qua đồng thời cũng là thời gian mà ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên có thể cùng nhau để bước vào một chặng đường phát triển mới; nhiều thách thức, nhiều thành công hơn trong thời gian tới. (Liên hệ để có kịch bản hoàn chỉnh, full thiết kế)

Lễ kỷ niệm thành lập công ty

Lễ kỷ niệm thành lập công ty

Lễ kỷ niệm thành lập công ty

Lễ kỷ niệm thành lập công ty

Lễ kỷ niệm thành lập công ty

Lễ kỷ niệm thành lập công ty

Lễ kỷ niệm thành lập công ty

Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập hội DN Nghệ Tĩnh tại TP.HCM

Lễ kỷ niệm thành lập công ty

Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 15 năm thành lập hội DN Nghệ Tĩnh tại TP.HCM

Lễ kỷ niệm thành lập công ty

Phan Đăng tổ chức lễ kỉ niệm 15 năm thành lập hội DN Nghệ Tĩnh tại TP.HCM

Lễ kỷ niệm thành lập công ty

Các chuyên gia kinh tế giao lưu tiếng hát nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập hội DN Nghệ Tĩnh tại TP.HCM

Lễ kỷ niệm thành lập công ty

Màn biểu diễn ấn tưởng chào mừng lễ kỉ niệm 15 năm thành lập hội DN Nghệ Tĩnh tại TP.HCM

Lễ kỷ niệm thành lập công ty

Biểu tượng Bông Sen lung linh trên sân khấu

Cong-ty -to-chuc-su-kien

Công ty tổ chức sự kiện Truyền thông Phan Đăng

Phan Đăng tổ chức sự kiện cho thương hiệu Trang Beauty Center

Công ty tổ chức sự kiện Truyền thông Phan Đăng

Những màn múa lung linh trong lễ tổ chức sự kiện do Truyền thông Phan Đăng tổ chức

Công ty tổ chức sự kiện Truyền thông Phan Đăng

Niềm vui trong tổ chức sự kiện

Lễ kỷ niệm thành lập công ty được tổ chức lung linh

Lễ kỷ niệm thành lập công ty được tổ chức lung linh

Công ty tổ chức sự kiện truyền thông Phan Đăng

Sân khấu lung linh do Truyền Thông Phan Đăng tổ chức

Công ty tổ chức sự kiện truyền thông Phan Đăng tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm thành lập cho công ty Thế giới Giấy

Công ty tổ chức sự kiện truyền thông Phan Đăng tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm thành lập cho công ty Thế giới Giấy

Công ty tổ chức sự kiện truyền thông Phan Đăng tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm thành lập cho công ty Thế giới Giấy

Công ty tổ chức sự kiện truyền thông Phan Đăng tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm thành lập cho công ty Thế giới Giấy

Công ty tổ chức sự kiện truyền thông Phan Đăng tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm thành lập cho công ty Thế giới Giấy

Công ty tổ chức sự kiện truyền thông Phan Đăng tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm thành lập cho công ty Thế giới Giấy

Công ty tổ chức sự kiện truyền thông Phan Đăng tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm thành lập cho công ty Thế giới Giấy

Công ty tổ chức sự kiện truyền thông Phan Đăng tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm thành lập cho công ty Thế giới Giấy

Công ty tổ chức sự kiện truyền thông Phan Đăng tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm thành lập cho công ty Thế giới Giấy

Công ty tổ chức sự kiện truyền thông Phan Đăng tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm thành lập cho công ty Thế giới Giấy

Công ty tổ chức sự kiện truyền thông Phan Đăng tổ chức lễ kỉ niệm 15 năm thành lập cho hội DN Nghệ Tĩnh tại TP.HCM

Công ty tổ chức sự kiện truyền thông Phan Đăng tổ chức lễ kỉ niệm 15 năm thành lập cho hội DN Nghệ Tĩnh tại TP.HCM

Công ty tổ chức sự kiện truyền thông Phan Đăng tổ chức lễ kỉ niệm 15 năm thành lập cho hội DN Nghệ Tĩnh tại TP.HCM

Công ty tổ chức sự kiện truyền thông Phan Đăng tổ chức lễ kỉ niệm 15 năm thành lập cho hội DN Nghệ Tĩnh tại TP.HCM

Công ty tổ chức sự kiện truyền thông Phan Đăng tổ chức lễ kỉ niệm 15 năm thành lập cho hội DN Nghệ Tĩnh tại TP.HCM

Công ty tổ chức sự kiện truyền thông Phan Đăng tổ chức lễ kỉ niệm 15 năm thành lập cho hội DN Nghệ Tĩnh tại TP.HCM

Công ty tổ chức sự kiện truyền thông Phan Đăng tổ chức lễ kỉ niệm 15 năm thành lập cho hội DN Nghệ Tĩnh tại TP.HCM

Công ty tổ chức sự kiện truyền thông Phan Đăng tổ chức lễ kỉ niệm 15 năm thành lập cho hội DN Nghệ Tĩnh tại TP.HCM

Công ty tổ chức sự kiện truyền thông Phan Đăng tổ chức lễ kỉ niệm thành lập cho công ty Sáng Nghiệp

Công ty tổ chức sự kiện truyền thông Phan Đăng tổ chức lễ kỉ niệm thành lập cho công ty Sáng Nghiệp

Công ty tổ chức sự kiện truyền thông Phan Đăng tổ chức lễ kỉ niệm thành lập cho công ty Sáng Nghiệp

Công ty tổ chức sự kiện truyền thông Phan Đăng tổ chức lễ kỉ niệm thành lập cho công ty Sáng Nghiệp

Công ty tổ chức sự kiện truyền thông Phan Đăng tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm thành lập cho công ty Thế giới Giấy

Công ty tổ chức sự kiện truyền thông Phan Đăng tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm thành lập cho công ty Thế giới Giấy

Công ty tổ chức sự kiện truyền thông Phan Đăng tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm thành lập cho công ty Thế giới Giấy

Công ty tổ chức sự kiện truyền thông Phan Đăng tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm thành lập cho công ty Thế giới Giấy

Công ty tổ chức sự kiện truyền thông Phan Đăng tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm thành lập cho công ty Thế giới Giấy

Công ty tổ chức sự kiện truyền thông Phan Đăng tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm thành lập cho công ty Thế giới Giấy

Công ty tổ chức sự kiện truyền thông Phan Đăng tổ chức lễ kỉ niệm 15 năm thành lập cho hội DN Nghệ Tĩnh tại TP.HCM

Công ty tổ chức sự kiện truyền thông Phan Đăng tổ chức lễ kỉ niệm 15 năm thành lập cho hội DN Nghệ Tĩnh tại TP.HCM

Cần soạn thảo bản kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm thành lập thật chi tiết bao gồm các nội dung sau:

Bước 1. Xác định chủ đề của buổi lễ kỷ niệm thành lập công ty

Xác định chủ đề buổi lễ là việc quan trọng nhất, sẽ giúp chúng ta lên kế hoạch, ý tưởng tiến hành tổ chức được thuận lợi và chu đáo. Chủ đề của buổi lễ, dựa vào văn hóa công ty, đặc trưng khác biệt của công ty cần tổ chức lễ kỷ niệm thành lập, định hướng phát triển, sản phẩm của công ty hay ngày tháng, số năm thành lập công ty, doanh nghiệp.

Bước 2. Xây dựng kịch bản cho buổi lễ kỷ niệm

Kịch bản tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập công ty là một sự kiện vô cùng đối với các doanh nghiệp lớn. Thông thường, vào các dịp 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm… các công ty, tập đoàn thưởng tổ chức buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập. Sau khi xác định được chủ đề rồi thì việc đầu tiên là bạn phải lên kịch bản sơ bộ và sau đó là kịch bản chi tiết cho lễ kỷ niệm. Cần thống nhất các chi tiết, nội dung buổi lễ kỷ niệm làm sao để phù hợp nhất với văn hóa của công ty, đối tượng khách mời tham dự, không gian tổ chức… Cần xây dựng các kịch bản: kịch bản MC, kịch bản lễ tân, kịch bản media, kịch bản thi công…  Buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập được thiết kế với kịch bản sáng tạo, lồng ghép thêm các mục đích nhằm tri ân đối tác, khách hàng, nhà cung cấp… Những người đã sát cánh và hỗ trợ để công ty; tập đoàn mình có được những thuận lợi hơn trong ngày hôm nay. Và đây cũng là dịp để Công ty, tập đoàn có thể tăng thêm mối quan hệ tin tưởng hợp tác gắn kết hơn trong tương lai

Bước 3. Chọn địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm thành lập công ty

Địa điểm tổ chức rất quan trọng vì đây là nơi diễn ra toàn bộ nội dung của buổi lễ kỷ niệm.

Địa điểm tổ chức sự kiện cần phù hợp với các tiêu chí đặt ra: tiện nghi, ít rủi ro, đầy đủ hạ tầng, âm thanh, ánh sáng sự kiện, …. có bị ảnh hưởng bởi thời tiết và có đủ tiện nghi để phục vụ các ấn phẩm, tiết mục nội dung của chương trình sự kiện hay không.

4. Thời gian tổ chức buổi lễ kỷ niệm thành lập công ty

Để công tác tổ chức được trọn vẹn, chủ động và thành công, chúng ta nên chuẩn bị thời gian sao cho đủ để chuẩn bị các khâu như trang trí, dàn dựng các ấn phẩm media cho sự kiện, tổ chức tập luyện các tiết mục văn nghệ, sản xuất các hiệu ứng led, thi công banner, sân khấu… hay sắp xếp chỗ ngồi cho khách khi sự kiện diễn ra.

Trong lúc sự kiện diễn ra cần:
Hãy lên lịch thời gian chi tiết nhất có thể. Ví dụ như:

+ Thời gian diễn ra khai mạc sự kiện

+ Thời gian làm lễ, phát biểu trước khi biểu diễn,…

+ Trao quà tri ân tuyên dương nhân viên,…

Bước 5. Gửi thiệp mời cho khách mời

Bước 6. Chuẩn bị quà tặng, thức ăn phục vụ cho buổi lễ kỷ niệm

Bước 7. Khảo sát và kiểm tra địa điểm tổ chức lần cuối:

  • Quy mô, tính chất mặt bằng
  • Hệ thống điện, nước, vệ sinh và trang thiết bị
  • Bếp và thực đơn, phong cách nhân viên phục vụ

Bước 8. Set up và tổ chức buổi lễ:

Theo kế hoạch và kịch bản MC chi tiết

Bước 9. Tổng duyệt chương trình trước khi buổi lễ kỷ niệm thành lập diễn ra sao cho trơn tru nhất. Phối hợp nhịp nhàng giữa các tiết mục trình diễn. Và đảm bảo buổi lễ kỷ niệm diễn ra đúng trình tự. Suôn sẻ theo kế hoạch, nội dung đã đề ra

Bước 10. Đánh giá chương trình và khai thác truyền thông từ hình ảnh, clip, nhân sự buổi lễ.

Mỗi chương trình có mục đích và quy mô khách nhau; nên Quý đối tác có nhu cầu thì liên hệ ngay với Công ty Phan Đăng để tư vấn trực tiếp.

Quý khách hàng có nhu cầu tổ chức lễ kỹ niệm thành công ty vui lòng liên hệ:

Công ty Truyền Thông Phan Đăng:

  • Trụ sở: 03 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Phú Nhuận, TP.HCM
  • Chi nhánh 1: D17, Khu Dân Cư Viet Sing, Thuận An, Bình Dương
  • Chi nhánh 2: 170 Nguyễn Trung Trực, TT Dương Đông, Phú Quốc

Điện thoại: 028 6680 5118 – 0703 495 678

Email: phadanco@gmail.com

Website: www.phandang.com

Fanpage: https://www.facebook.com/truyenthongphandang/

(Tổ chức lễ kỷ niệm thành lập, dịch vụ tổ chức lễ kỷ niệm thành lập, kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm thành lập, quy trình tổ chức lễ kỷ niệm thành lập)

Bình luận

Tin tức & sự kiện

Dịch vụ